Финасова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Финасова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

За справяне с последствията от епидемията от COVID-19 „Вени и Ко“ ООД получи безвъзмедна финасова помощ 10 000 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020