Високоповдигаща количка KBX
  • Високоповдигаща количка KBX
  • Високоповдигаща количка KBX

Високоповдигаща количка KBX

Високоповдигаща количка с изцяло ръчно управление / Ръчен Стакер

Описание

Високоповдигаща Количка с Ръчен хидравличен подем KBX е предназначена за лек режим на работа при обработка на палетизирани товари (европалети 1200 х 800 мм) с общо тегло ненадвишаващо 1000/1500кг по твърд, равен и сух терен, и товарене/разтоварване от автомобил или заскладяване/изземване от стелажи до 2,5m.

  • Ръчно придвижване Напред/Назад
  • Ръчно-хидравлично Повдигане/Спускане

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем Свали спецификации
Едномачтови
KBX 1000/1.6 1000 kg 1.6 m Свали спецификации
KBX 1500/1.6 1500 kg 1.6 m Свали спецификации
Двумачтови
KBE 1000/2.5 1000 kg 2.5 m Свали спецификации