Оборудване на нова производствена база Евеликс

Оборудване на нова производствена база Евеликс

За нова производствена база в България на шведска компания за производство на електромеханични задвижвания, бяха реалзиарани доставки на складово оборудване и машини, съобразени със специфични технически изисквания и цвят на клиента и изработени от екипа на „Вени и Ко“ ООД.