Електрокари със седящ/стоящ водач

Високоповдигащи

KM.RPS

KM.RPS
Електрокар с опорни рамена и седящ водач

KM.RPS

KM.RPSe
Електрокар с опорни рамена и стоящ водач

Нископовдигащи (клиентска разработка)