РичТрак

VRT

РичТракПреди повече от 50г. печелившата складова индустрия усилено търси технически решения за увеличаване степента на използване на складовите простарнства(бр. палетоместа на единица обем), в резултат на което специално е разработен дизайн на иновативен Електрокар високоповдигач със седящ водач – Рич Трак, който с поет товар в транспортно положение е с намалена обща дължина – позволяваща маневриране в тесни коридори (2.8 до – 3,0m) и същевременно с помощта на механизъм за надлъжно изнасяне/прибиране на вилиците да се заскладяват/изземват палетизирани товари от рафтовете на високостелажния склад. Със заложените високи скорости на изпълнителните механизми и отличната енергозапасеност (батерии с висок капацитет) Рич Трак-ът е високопроизводителна складова машина за работа на средни и дълги транспортни разстояния (над 70m) и средни към предимно високи стелажни коти (5 до 10/12m).

VRT 1670 e съвременно решение за интензивна обработка на палетизирани товари във високостелажни складове с ширина на обслужвания коридор 2,8m и височини на рафтовете до 9m. Мястото на водача е изцяло интегрирано в контура на солидното шаси, предлага отлична ергономия с добра видимост във всички посоки, осигурявайки същевременно оптимална защита.

Повдигателната уредба е твърдо фиксирана за шасито, надлъжното изнасяне/прибиране на товара/вилиците се реализира от виличната уредба с максимално редуциран ход – за максимално подобряване на стабилитета и високи стойности на остатъчната товароподемност, съкращаване на работния цикъл както и икономия на енергия.

Съвременните асинхронни задвижвания/АС гарантират високи максимални скорости (12 до 14кm/h), мощно ускорение, ниски нива на шума и изискват минимални усилия за техническо обслужване и подръжка.

Цялостната електроника и елeктрооборудване са интегрирани в модерна CAN bus архитектура за максимално опростено окабеляване, висока надеждност, по-лесна и бърза диагностика.

Оборудване за максимален комфорт по време на работа:

  • удобна седалка с предпазен колан и регулиране по височина, надлъжно и спрямо теглото на водача;
  • електрозадвижване на кормилното управление;
  • многофункционален дисплей с индикации за състоянието на батерията, моточасовник, положението на задвижващото колело и посоката на движение, моментната скорост на придвижване, код на грешките.

Широки възможности за опционално оборудване.

Височина и товароподемност – изпрати запитване.