Ръчноводим електрокар KMSac.4W

KMSac.4W

Ръчноводим електрокар -
четирипосочен

Предназначен за обработка на дългомерни товари, включително товарене/разтоварване от автомобил, придвижване с/без товар в тесен междустелажен коридор и заскладяване/изземване в/от конзолни стелажи за дългомерни товари с повдигнат над терена първи ред.

Концепцията е възможна и ефективна благодарение на модифицирана опорна система със специфично окачване на двете колела на товарната секция: едното свободно въртящо се/с ексцентритет; другото – с две фиксирани положения 0 и 90 градуса, задвижвано хидравлично, позволяващо движение на електрокара в две перпендикулярни направления (напред/назад и ляво/дясно) с поетия вече дългомерен/палетизиран товар без излишни маневри.

За работа по твърд, равен и сух терен.

Предназначен за среден и тежък режим на работа.

Работна температура от -25°C до +40°C

Височина и товароподемност по задание на клиента. Изпрати запитване.