Ръчноводим електрокар KMS.AC

KMS.AC

Ръчноводим електрокар за
среден и тежък режим на работа

Ръчноводимите електрокари високоповдигачи имат съществен принос в осигуряването на бизнеса с рентабилни интра-логистични решения за обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на използваната техника са от първостепенна важност.

Гамата Ръчноводими електрокари KMS.AC са високоманеврени и лесни за управление складови машини, идеални за обработка на товари върху проходни палети (основно европалета 1200x800mm):

  • Преместване на къси и средни транспортни разстояния / до 100 m;
  • Заскладяване и изземване от ниски и средни стелажни коти/до 5,8 m, с тесни междустелажни коридори / до 2,35 m;
  • Блоково складиране на палетизирани товари.

По време на работа наклоняемата ръкохватка за управление позиционира оператора на безопасно от шасито на машината разстояние и в същото време му осигурява лесен достъп до ергономично разположените върху Командната глава органи за управление. С компактните си размери и стандартно активираната опция CREEP SPEED, KMS.AC могат да маневрират безопасно и без допълнителни усилия дори и в силно ограничени пространства между стелажите – с ръкохватката за управление във вертикално положение.

Необслужваемата трансмисия с модерен АС тягов двигател в комплект с управляващата електроника гарантират висока ефективност с ниски загуби, високи скорости на придвижване, мощно ускорение, както и регенеративно спиране с обратно зареждане на батерията – за удължаване на пробега с едно зареждане.

Батерии с капацитет до 375Ah, както и стандартно вграденото високочестотно автоматично зарядно устройство подсигуряват нужната енергия за непрекъсната работа в рамките на работната смяна, а с опционалното оборудване за лесна странична размяна на батериите става възможна и експлоатацията в условия на многосменен режим на работа.

Тези машини са предпочитани за работа на закрито с най-разнообразно приложение поради компактните си размери, мачтите с добра видимост, ергономично групираните си командни органи позволяващи лесно, интуитивно управление без да предизвикват непременно умора, и не на последно място поради ниските си експлоатационни разходи.