Ръчноводим електрокар KMRf.AC.2FL

KMRf.AC.2FL

Ръчноводим електрокар с противотежест,
надлъжно изнасяне на вилиците, интегриран
виличен изравнител и наклон на вилиците

Предназначен за удовлетворяване на специфични изисквания при обработка на разнообразни товари (ресторантьорско и хотелско оборудване със силно вариращи размери, поставени на дървени скари) в недефинирано складово пространство, както и извършването на товаро-разтоварни операции на тясна рампа с ниво по-ниско от борда на успоредно паркиран товарен автомобил (включително и работа вътре в автомобила, за което е наложително преминаване нагоре и надолу по нивоизравнителна платформа).

Приложена е индивидуална концепция на машина с противотежест; максимално скъсени опорни рамена; къса база и увеличен клиренс в средата на базата; Шаси с увеличено собствено тегло за гарантиране на стабилитета при поемане на товар с изнесени напред вилици; Подвилична плоча по ISO 2328 Class 2B с интегриран Виличен изравнител и Наклон на вилиците и монтирани хидравлично задвижвани Телескопични вилици с работен/максимален ход на изнасяне, с възможност за ръчна промяна на обхвата им; Повдигателна уредба с работен свободен ход; Модифицирана хидравлична система – пропорционална хидравлика и осигурени 3 допълнителни хидравлични функции – характерни за по-висок клас машини като РичТрак.

За работа по твърд, равен и сух терен.

Предназначен за среден и тежък режим на работа.

Работна температура от -25°C до +40°C

Височина и товароподемност по задание на клиента. Изпрати запитване.