Ръчноводим електрокар KMRf.AC

KMRf.AC

Ръчноводим електрокар с противотежест и
надлъжно изнасяне на вилиците

Предназначен за двустранна обработка на палетизирани товари складирани в съществуващ стелаж, под който е невъзможно проникване със стандартните Ръчноводими електрокари.

Маневриране в ограничени пространства, непозволяващи работа с класически електрокари за последващо надлъжно изнасяне на поетата палета – за точно позициониране в определена работна зона.

Приложена е концепция на машина с противотежест, силно скъсени опорни рамена, изнесено назад в посока към оператора шаси с увеличено тегло, хидравлично задвижвани Телескопични вилици, монтирани на подвилична плоча по ISO 2328 Class 2B с възможност ръчно да се променя обхвата им.

Предназначен за среден и тежък режим на работа.

Работна температура от -25°C до +40°C

Височина и товароподемност по задание на клиента. Изпрати запитване.