Ръчноводим електрокар нископовдигач KH.LS


KH.LS

Ръчноводим електрокар нископовдигач
с максимална скорост на придвижване 6 км/ч
– Технически данни

KH.LS 2000

KH.LS 3000