Ръчноводим електрокар нископовдигач KH.HS


KH.HS

Ръчноводим електрокар нископовдигач
с максимална скорост на придвижване 9км/ч


– Технически данни

KH.HS 2000

KH.HS 3000