Ръчноводим електрокар нископовдигач KH.BS


KH.BS

Ръчноводим електрокар нископовдигач
за лек и среден режим на работа
– Технически данни

KH.BS 1600

KH.BS 2000