Ръчноводим електрокар KH.AC


KH.AC

Ръчноводим електрокар
нископовдигач

– Технически данни

KH.AC 2000

KH.AC 3000

Високо рентабилните Ръчноводими електрокари нископовдигачи играят съществена роля при изпълнението на товаро-разтоварни и транспортни дейности, където други складови машини са ниско ефективни или неприложими. Предлаганите товароподемности до 3000кг улесняват подходящият избор на нужната техника с оглед спецификата на конкретното приложение.

Със своите компактни размери и солидно нископрофилно шаси, гъвкавите и производителни KH.AC идеално подхождат за работа в силно ограничените пространства на камионите при товаро-разтоварни дейности на рампа, също така и за ефективно преместване на палетизирани товари – на къси и средни транспортни разстояния (до 100м);

За лесното управление допринасят ергономично разположените върху Командната глава органи за управление, докато накланящата се по време на работа ръкохватка позиционира оператора на безопасно от шасито на машината разстояние. Стандартно активираната опция CREEP SPEED допълнително позволява на оператора безопасно и без допълнителни усилия да маневрира дори и в силно ограничени пространства – с ръкохватката за управление във вертикално положение.

Модерната електроника и високоефективната необслужваема трансмисия с модерен AC тягов двигател гарантират плавна и надеждна работа с високи скорости и ускорения, включително изкачване на наклони и преодоляване на товарни рампи, допълнително осигуряват обратно зареждане на батерията в режим на регенеративно спиране – за удължаване на пробега с едно зареждане.

Монтираните батери с капацитет до 375Ah и стандартно вграденото високочестотно автоматично зарядно устройство осигуряват отлична автономност за непрекъсната работа в рамките на работната смяна, а с опционалното оборудване за лесна странична размяна на батериите става възможна и експлоатацията в условия на многосменен режим на работа.

С характерно ниските си експлоатационни разходи компактните нископовдигачи KH.AC предлагат високо ефективни решения за обработка на палетизирани товари – товаро-разтоварни, транспортни, както и не толкова чести операции по събиране на клиентски поръчки/комисиониране.