Високоповдигаща количка KBX

KBX

Високоповдигаща количка с
ръчен хидравличен подем

- Едномачтови

KBX 1000/1.6

KBX 1500/1.6

- Двумачтови

KBX 1000/2.5

Подходяща за експлоатация при лек режим на обработка на палетизирани товари (европалети 1200 х 800 мм) с общо тегло ненадвишаващо 1000 /1500кг по твърд, равен и сух терен, за товарене/разтоварване от автомобили, заскладяване/изземване от стелажи до 2,5m.

  • Ръчно придвижване Напред/Назад
  • Ръчно-хидравлично Повдигане/Спускане