Високоповдигаща количка KBE

KBE

Високоповдигаща количка с
електрохидравличен подем

Подходяща за експлоатация при лек режим на обработка на палетизирани товари (европалети 1200 х 800 мм) с общо тегло ненадвишаващо 1000 /1500кг по твърд, равен и сух терен, за товарене/разтоварване от автомобили, заскладяване/изземване от стелажи до 3,5m.

  • Ръчно придвижване Напред/Назад
  • Eлектрохидравлично Повдигане/Спускане