Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR
  • Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR
  • Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR
  • Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR
  • Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR
  • Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR

Електрокар Kомисионер Вертикален KM.OR

Електрокар Kомисионер за ефективно събиране на клиентски поръчки

Описание

Електрокарът Комисионер Вертикален (Vertical Order picker) KM.OR е складова машина за извършване на операции по комисиониране на много артикулни клиентски заявки във високостелажни складове. Тези машини са оборудвани с вградена платформа за повдигане на оператора, позволявайки последния да събира и групира различни видове товари.
Предназначени са за работа на закрито (indoor use), а дизайнът, конструкцията и оборудването могат да бъдат адаптирани към индивидуалните изисквания на клиента за постигне на максимално ефективното събиране на всякакви товари по цялата височина на стелажните конструкции.
Операторът се повдига заедно с платформата, което позволява позициониране на подемно-транспортното средство дори с повдигната платформа.
Висока степен на ефективност при вземане на поръчки поради непосредствената близост на оператора до стелажните конструкции.
Различни Товаропoдeмности и Височини на подем се дефинират от конкретните нужди на клиента.

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на комисиониране Свали спецификации
KM.OR 06275 600 kg 4600 Свали спецификации
KM.OR 100-28 1000 kg 4600 Свали спецификации
KM.OR 10500 1000 kg 6600 Свали спецификации