Високоповдигаща количка KBE
  • Високоповдигаща количка KBE
  • Високоповдигаща количка KBE

Високоповдигаща количка KBE

Високоповдигаща количка, с електрозадвижване на повдигането.

Описание

Високоповдигащата количка с електрохидравличен подем KBE /Ръчен Стакер с електроподем/ – за експлоатация при  лек режим на обработка на палетизирани товари (европалети 1200 х 800 мм) с общо тегло ненадвишаващо 1000 /1500кг по твърд, равен и сух терен, за товарене/разтоварване от автомобили, заскладяване/изземване от стелажи до 3,5m.

  • Ръчно придвижване Напред/Назад
  • Eлектрохидравлично Повдигане/Спускане

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем Свали спецификации
Едномачтови
KBE 1000/1.6 1000 kg 1.6 m Свали спецификации
KBE 1500/1.6 1500 kg 1.6 m Свали спецификации
Двумачтови
KBE 1000/2.0 1000 kg 2.0 m Свали спецификации
KBE 1000/2.5 1000 kg 2.5 m Свали спецификации
KBE 1000/3.0 1000 kg 3.0 m Свали спецификации
KBE 1000/3.5 1000 kg 3.5 m Свали спецификации
KBE 1500/2.0 1500 kg 2.0 m Свали спецификации
KBE 1500/2.5 1500 kg 2.5 m Свали спецификации
KBE 1500/3.0 1500 kg 3.0 m Свали спецификации
KBE 1500/3.5 1500 kg 3.5 m Свали спецификации

Оборудване