Високоповдигаща количка KBE 1000/3,0
  • Високоповдигаща количка KBE 1000/3,0
  • Високоповдигаща количка KBE 1000/3,0

Високоповдигаща количка KBE 1000/3,0

Цена за ден при период: 7 дни /  1 месец / 3 месеца / 6 месеца / 1 година
KBE 1000/3,0                      35 лв. /   28 лв.   /     15 лв.   /    13 лв.    /  11,5 лв.

Цена без ДДС и транспорт

Описание

Високоповдигащата количка с електрохидравличен подем KBE /Ръчен Стакер с електроподем/ – за експлоатация при  лек режим на обработка на палетизирани товари (европалети 1200 х 800 мм) с общо тегло ненадвишаващо 1000 /1500кг по твърд, равен и сух терен, за товарене/разтоварване от автомобили, заскладяване/изземване от стелажи до 3,5m.

  • Ръчно придвижване Напред/Назад
  • Eлектрохидравлично Повдигане/Спускане

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем Свали спецификации
KBE 1000/3.0 1000 kg 3.0 m Свали спецификации

Оборудване