Електрокар Високоповдигач с противотежест и виличен изравнител KMRf.AC.2FL
  • Електрокар Високоповдигач с противотежест и виличен изравнител KMRf.AC.2FL
  • Електрокар Високоповдигач с противотежест и виличен изравнител KMRf.AC.2FL
  • Електрокар Високоповдигач с противотежест и виличен изравнител KMRf.AC.2FL

Електрокар Високоповдигач с противотежест и виличен изравнител KMRf.AC.2FL

Ръчноводим електрокар KMRf.AC с противотежест, интегриран Виличен изравнител, наклон на вилиците и телескопични вилици

Описание

Предназначен за удовлетворяване на специфични изисквания при обработка на разнообразни товари (ресторантьорско и хотелско оборудване със силно вариращи размери, поставени на дървени скари) в недефинирано складово пространство, както и извършването на товаро-разтоварни операции на тясна рампа с ниво по-ниско от борда на успоредно паркиран товарен автомобил (включително и работа вътре в автомобила, за което е наложително преминаване нагоре и надолу по нивоизравнителна платформа).

Приложена е индивидуална концепция на машина с противотежест; максимално скъсени опорни рамена; къса база и увеличен клиренс в средата на базата; Шаси с увеличено собствено тегло за гарантиране на стабилитета при поемане на товар с изнесени напред вилици; Подвилична плоча по DIN 15173 с интегриран Виличен изравнител и Наклон на вилиците и монтирани хидравлично задвижвани Телескопични вилици с работен/максимален ход на изнасяне, с възможност за ръчна промяна на обхвата им; Повдигателна уредба с работен свободен ход; Модифицирана хидравлична система – пропорционална хидравлика и осигурени 3 допълнителни хидравлични функции – характерни за по-висок клас машини като РичТрак.

Предназначен за среден и тежък режим на работа.

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем -
KMRf.AC.2FL 800 kg 2.6 m -