Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W
  • Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W
  • Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W
  • Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W
  • Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W

Електрокар Високоповдигач Четирипосочен KMSac.4W

Ръчноводими електрокари Четирипосочни /Стакери/ KMSac.4W за обработка на дългомерни товари.

Описание

Ръчноводимите електрокари високоповдигачи KMSac.4W са предназначени за за обработка на дългомерни товари – товарене/разтоварване от автомобил, придвижване с/без товар в тесен междустелажен коридор и заскладяване/изземване в/от конзолни стелажи за дългомерни товари с повдигнат над терена първи ред.
Концепцията е възможна и ефективна благодарение на модифицирана опорна система със специфично окачване на двете колела на товарната секция: едното свободно въртящо се/с ексцентритет; другото – с две фиксирани положения 0 и 90 градуса, задвижвано хидравлично, позволяващо движение на електрокара в две перпендикулярни направления (напред/назад и ляво/дясно) с поетия вече дългомерен/палетизиран товар без излишни маневри.
Необслужваема трансмисия, модерен АС тягов двигател, вградена съвременна високо-ефективна и надеждна електроника /CAN Bus окабеляване/ гарантират висока ефективност с ниски загуби, високи скорости на придвижване, мощно ускорение, както и регенеративно спиране с обратно зареждане на батерията – за удължаване на пробега с едно зареждане.
Батерии с капацитет до 375Ah, както и стандартно вграденото високочестотно автоматично зарядно устройство подсигуряват нужната енергия за непрекъсната работа в рамките на работната смяна. Стандартното за модела Електрозадвижване на кормилното управление (Electric Powered Steering) изисква минимално усилие от водача за безпроблемно управление и манвериране с поетия дългомерен товар.

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем Свали спецификации
Двумачтови
KMSac.4W 122940 DT 1200 kg 3.0 m Свали спецификации
KMSac.4W 123410 DT 1200 kg 3.5 m Свали спецификации
KMSac.4W 123818 DT 1200 kg 4.0 m Свали спецификации
KMSac.4W 162940 DT 1600 kg 3.0 m Свали спецификации
KMSac.4W 163410 DT 1600 kg 3.5 m Свали спецификации
KMSac.4W 163818 DT 1600 kg 4.0 m Свали спецификации
Тримачтови
KMSac.4W 124416 TT 1200 kg 4.5 m Свали спецификации
KMSac.4W 124920 TT 1200 kg 5.0 m Свали спецификации
KMSac.4W 125727 TT 1200 kg 5.8 m Свали спецификации
KMSac.4W 164416 TT 1600 kg 4.5 m Свали спецификации
KMSac.4W 164920 TT 1600 kg 5.0 m Свали спецификации
KMSac.4W 165727 TT 1600 kg 5.8 m Свали спецификации