Електрокар Високоповдигач KMS.AC 1500/3,0
  • Електрокар Високоповдигач KMS.AC 1500/3,0
  • Електрокар Високоповдигач KMS.AC 1500/3,0

Електрокар Високоповдигач KMS.AC 1500/3,0

Цена за ден при период: 7 дни /  1 месец / 3 месеца / 6 месеца / 1 година
KMS.AC 1500/3,0                65 лв. /   45 лв.   /     32 лв.   /    29 лв.    /  27,5 лв.

Цена без ДДС и транспорт

Описание

Придобили популярност като Стакери (произлизащо от наименованието им на английски Stackers), Ръчноводимите електрокари високоповдигачи от гамата складови машини KMS.AC имат съществен принос в осигуряването на бизнеса с рентабилни интра-логистични решения за обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на използваната техника са от първостепенна важност. Високоманеврени и лесни за управление Стакерите са идеални за обработка на товари върху проходни палети (основно европалети 1200x800mm):
– Преместване на къси и средни транспортни разстояния / до 100 m;
– Заскладяване и изземване от ниски и средни стелажни коти/до 5,8 m, с тесни междустелажни коридори / до 2,35 m;
– Блоково складиране на палетизирани товари.
По време на работа наклоняемата ръкохватка за управление позиционира оператора на безопасно от шасито на машината разстояние и в същото време му осигурява лесен достъп до ергономично разположените върху Командната глава органи за управление. С компактните си размери и стандартно активираната опция CREEP SPEED, Ръчноводимите електрокари високоповдигачи могат да маневрират безопасно и без допълнителни усилия дори и в силно ограничени пространства между стелажите – с ръкохватката за управление във вертикално положение.
Необслужваема трансмисия, модерен АС тягов двигател, вградена съвременна, високо-ефективна и надеждна електроника /CAN Bus окабеляване/ гарантират висока ефективност с ниски загуби, високи скорости на придвижване, мощно ускорение, както и регенеративно спиране с обратно зареждане на батерията – за удължаване на пробега с едно зареждане.
Батерии с капацитет до 375Ah, както и стандартно вграденото високочестотно автоматично зарядно устройство подсигуряват нужната енергия за непрекъсната работа в рамките на работната смяна, а с опционалното оборудване за лесна странична размяна на батериите става възможна и експлоатацията в условия на многосменен режим на работа.
Тези машини са предпочитани за работа на закрито с най-разнообразно приложение поради компактните си размери, мачтите с добра видимост, ергономично групираните си командни органи позволяващи лесно, интуитивно управление без да предизвикват непременно умора, и не на последно място поради ниските си експлоатационни разходи.

Технически данни

Модел Товароподемност Височина на подем Свали спецификации
KMS.AC 1500/3.0 1500 kg 3.0 m Свали спецификации