Допустимо оборудване по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”

by admin, май 22, 2013 Uncategorized 0

Гамата Eлектрокари произвеждани от „ВЕНИ и Ко” ООД отговарят на Условията по Описание на „Списъка допустими категории материали и производствено оборудване СДМО”, Актуализирана версия 2, Февруари 2013 год. за „Производствено оборудване- т.2.2. Мотокари и Електрокари” по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”

С много по-ниски стойности на специфичен разход на енергия в сравнение с традиционните електрокари с противотежест те допринасят съществено в осигуряването на бизнеса с рентабилни интралогистични решенияза обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на използваната техника са от първостепенна важност.

 Критерии, обуславящи възможността фирми от различни сфери на икономиката, кандидатсващи по „Оперативна програма „Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 – Енергийна ефективност и зелена икономика” да закупят складова техника с цел намаляване на енергийните и производствени разходи:

  • Товароподемност (Капацитет)
  • Височина на повдигане
  • Специфичен разход на енергия kWh/h в съотвествие с условен работен цикъл по VDI 2198 (за сравнение Максимално допустимото потребление на енергия съгласно Описание на СДМО
Обобщена категоризация на  Гамата Електрокари  с марка VENI, отговарящи на условията по „Описание на СДМО“ Специфичен разход на енергия по VDI 2198 Максимално допустимо потребление на енергия съгл. СДМО
kWh/h kWh/h kWh/h
1.РЪЧНОВОДИМИ ЕЛЕКТРОКАРИ: 
1.1. Високоповдигачи:
- товароподемност от 500 до 2000 kg
- височина на подем от 1,6 до 5,8 m
1,3

(при мaкс. скорост на придвижване 6 km/h)

1,7

(при мaкс. скорост на придвижване 9 km/h)

5
1.2. Нископовдигачи:
- товароподемност от 1500 до 3000 kg
0,8
(при мaкс. скорост на придвижване 6 km/h)
1,2
(при мaкс. скорост на придвижване 9 km/h)
8
2. ЕЛЕКТРОКАРИ С ОПОРНИ РАМЕНАи седящ водач:
- товароподемност от 1250 до 1500 kg
– височина на подем от 4,5 до 6,5 m
- 1,8 до 2
(при мaкс. скорост на придвижване 9 km/h)
5